Lies & Teije's reis website

Informatie over België


Home -> Europa -> België - > Informatie België
Zoeken

Informatie over België

Feiten over België

De (nationale) vlag
Officiële naam Royaume de Belgique in het Frans en Koninkrijk België in het Nederlands. De verkorte vorm is België of Belgique.
Oppervlakte 30.528 km², waarvan 250 km² water (iets kleiner dan Nederland)
Aantal inwoners 11,35 miljoen (2016)
Bevolkingsdichtheid 369 inwoners per km²
Hoofdstad Brussel
Munteenheid Euro sinds 2002; 1 € = ca. $ 1,17 (2017)
Wegennet België heeft een wijdvertakt wegennetwerk met 116.540 km. verharde weg maar daarvan zijn ook veel kleinere wegen die niet goed onderhouden zijn.
Meer informatie op wegenwiki.nl.
Brandstofprijzen Zie de website van de ANWB
Code auto kentekenplaat B
Telefoon landcode 32
Internet landcode .be
Tijdsverschil GMT +1, net als in Nederland

Geografische gegevens

Geografisch kan België onderverdeeld worden in drie streken: Laag-België (tot 100 meter hoogte), Midden-België (van 100 tot 200 meter hoogte) en Hoog-België (van 200 meter tot meer dan 500 meter hoogte). België grenst in het westen aan de Noordzee met een kustlijn van 66 km, in het noorden aan Nederland (450 km), in het oosten aan Duitsland (167 km), het Groothertogdom Luxemburg (148 km) en in het zuiden aan Frankrijk (620 km).
Meer informatie op landenweb.

BevolkingNaar boven

De zes belangrijkste nationaliteiten (naast de Belgen) zijn Italianen, Marokkanen, Fransen, Nederlanders, Turken en Spanjaarden. Deze autochtone bevolkingsgroepen vormen ca. 20% van de bevolking en wonen vooral in Henegouwen (de oude industrie-as Bergen-Charleroi), het Bekken van Luik, de voormalig Limburgse mijnstreek, Brussel en Antwerpen.
Immigranten zijn verantwoordelijk voor ongeveer de helft van de jaarlijkse bevolkingsaanwas. In 2017 kwam 68% van de immigranten uit de EU-lidstaten, vooral uit Italië, Frankrijk en Nederland, de overigen vooral uit Marokko en Turkije.
Klik op landenweb voor meer informatie.

TalenNaar boven

België kent twee grote taalgemeenschappen, de Nederlandse (60%) en de Franse (40%), en een kleinere Duitse taalgemeenschap (minder dan 1%). Nederlands wordt voornamelijk gesproken in Vlaanderen en Frans in Wallonië.
De taalkwestie of taalstrijd is een rechtstreeks gevolg van deze meertaligheid. In de Grondwet van 1831 werd vastgelegd dat het gebruik van de in België gesproken talen toegestaan is. Maar in feite was het Frans vanaf de oprichting van de Belgische staat de officiële taal. Op 17 augustus 1873 werd er een wet aangenomen waarin het Nederlands evenwaardig beschouwd werd als militaire, juridische, administratieve en onderwijstaal. In een wet van 31 juli 1921, het zogenaamde territorialiteitsbeginsel, werd de eentaligheid van het Franse en het Nederlandse taalgebied voor het eerst geformuleerd. De agglomeratie-Brussel werd tweetalig.
Klik op landenweb om meer over de talen in België te leren.

GeschiedenisNaar boven

België zoals het nu is, bestaat pas sinds 1830 toen het zijn onafhankelijkheid kreeg en zich afscheidde van Nederland. Maar het gebied kent natuurlijk een veel langere geschiedenis.
De naam België is afgeleid van Gallia Belgica, een Romeinse provincie in het noordelijkste deel van Gallië die voor de Romeinse invasie in 100 voor Christus werd bewoond door de Belgae, een mix van Keltische en Germaanse volkeren. Een geleidelijke immigratie door Germaanse Frankische stammen in de 5e eeuw bracht het gebied onder het bewind van de Merovingische koningen. Een geleidelijke verschuiving van macht tijdens de 8e eeuw leidde het koninkrijk van de Franken om te evolueren naar het Karolingische rijk.
Het grote Frankische rijk na Karel de Grote werd verdeeld tussen Frankrijk en het Duitse rijk. De Schelde werd beschouwd als een grens tussen de twee rijken. Een gebied waar het huidige België zich bevond, kwam uiteindelijk in handen van de Habsburgers in de 15e eeuw en werd overgenomen door de Fransen in 1795. Door de geschiedenis heen was het vaak de plaats waar de Europese machten hun oorlogen uitvochten en het gebied wordt daarom soms 'het slagveld van Europa' genoemd. Na de nederlaag van Napoleon in Waterloo in 1815 trad het gebied toe tot het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden tot het zich na de Belgische Revolutie afscheidde van Nederland.

We hebben besloten de geschiedenis van landen hier niet meer gedetailleerd te vermelden omdat er al zoveel informatiebronnen over zijn en het ons erg veel tijd kost (waarbij we toch weer bronnen van anderen moeten gebruiken die vaak op het internet staan). Hieronder noemen we enkele:
Landenweb: De geschiedenis van België vanaf de prehistorie tot 2014.
Wikipedia: De geschiedenis van België tot 2016.

KlimaatNaar boven

België heeft in het algemeen een gematigd zeeklimaat, maar er zijn grote verschillen tussen de diverse regio's. Verder kenmerkt het weer zich door een grote wisselvalligheid. De gemiddelde temperatuur bedraagt in geheel België 11,2°C. maar de temperaturen kunnen sterk verschillen.
Meer informatie over het klimaat van België vind je op landenweb.

Flora en faunaNaar boven

Planten:
Hoewel België klein is, heeft het een behoorlijk rijke en gevarieerde plantenwereld. Ruim 20% van het land is bebost, vooral de Ardennen. Een van de meest ongerepte stukjes natuur van België zijn de Hoge Venen. Door de vele neerslag en de strenge, lange winters komen daar zeldzame plantensoorten voor, die typisch zijn voor berggebieden of voor Noord-Europa. Door de opwarming van het klimaat wordt dit de flora in de Hoge Venen echter bedreigd.

Dieren:
Net als in Nederland dreigen ook in België door o.a. de toenemende verstedelijking, de chemische gewassenbestrijding en de vervuiling van het oppervlaktewater een aantal diersoorten te verdwijnen, o.a. wilde kat, otter, aalscholver, roerdomp en zeelt. Meerdere soorten zijn de afgelopen decennia al verdwenen.
Op landenweb vind je meer informatie over de flora en fauna van België.

Het actuele weer


© Teije & Elisabeth 2000 - 2024 Naar boven